Vi skapar trygghet på distans!

Digital tillsyn

Vi arbetar med tjänster inom välfärdsteknik med verksamheten och människan i fokus. Vi tillhandahåller ett unikt koncept för att skapa trygghet i hemmet och på äldreboende.

SeniorsHelpingSeinors.jpg
Computer with Graph

IoT koncept

Vi erbjuder en rad koncept med fokus på att skapa effektnyttor i verksamheter med människan och hållbarhet i fokus.