Sensapp

Bubblan
– en digital knytpunkt

Med Bubblans får man allt för ett meningsfullt, självständigt och tryggt åldrande på en och samma plats.

Den gör det dessutom möjligt för kommuner att effektivisera sitt arbete och möta morgondagens ökade efterfrågan på vård och omsorg.

Bubblan flyttar in kommunens service i hemmet dygnet runt

Bubblan är en kommunikationshub med ett flexibelt utbud av produkter och tjänster – allt ifrån integration av sensorer och digital tillsyn till olika sociala sammanhang som möten och aktiviteter.

Bubblan har ett gränssnitt som gör den lätt att förstå och den är utvecklad för att specifikt passa personer med låg vana att hantera digitala produkter. Det är enkelt att lägga till och ta bort tjänster och funktioner när behoven hos den enskilde ändras. Allt sker i en säker miljö under kommunens trygga vingar.

Bubblan möjliggör ett tryggt och meningsfullt liv

Vi vet att den upplevda livskvaliteten påverkas kraftigt av att kunna ta del av service, aktiviteter och vara en del av ett sammanhang även om man har svårt att lämna hemmet.

Bubblan bidrar till att bryta den ofrivilliga ensamheten och är en del av lösningen på den välfärdsutmaning som kommuner och regioner i Sverige står inför.

Med Bubblan i hemmet:

  • Underlättas den enskildes kommunikation med anhöriga och personal.
  • Kan den enskilde på ett tryggt sätt ta del av service, sociala aktiviteter och vara en del av ett sammanhang även om hen har svårt att lämna hemmet
  • Kan kommunen erbjuda tjänster anpassade för verksamhetens behov av ett hållbart arbetssätt med enkel förvaltning av behörigheter och aktiviteter i en sluten miljö..

Vanliga frågor om Bubblan

Genom att använda ny teknik kan vårdgivare effektivisera tillsynsprocessen och samtidigt säkerställa en ökad trygghet för äldre individer. Här är några av de vanligaste frågorna kring de nya teknikerna.

Vad är Bubblan?

Bubblan är en förinstallerad kommunikationshub som levereras med de produkter soch tjänster det finns behov av – exempelvis videosamtal och möten, kontakter, träningsappar och mycket mer.

Vad kan den äldre och anhöriga göra i Bubblan?

Som användare kan du delta i sociala sammanhang och lokala händelser med videomöte och streaming. Du har också översikt på dina kontakter och information om händelser lättillgängligt i kalendern. Som anhörig kan du hålla kontakt, veta vad som händer hos din närstående och finnas där även på håll. Beroende på förutsättningarna i din hemkommun kan du även ha tillgång till exempelvis seniorwebb, träningsappar och volontärtjänster. 

Vad kan organisationens medarbetare göra i Bubblan?

Bubblan hjälper personalen komma närmare användarna och bidrar till ett hållbart arbetssätt. Genom att använda Bubblan möjliggör du som personal ett fortsatt deltagande för den enskilde i värdefulla sociala sammanhang så som föreningsliv, lokala arrangemang etc. Du administrerar enkelt aktiviteter och behörigheter och kan enkelt lägga till och ta bort tjänster och funktioner när behoven över tid ändras hos den enskilde. Du kopplar enkelt till och från tjänster som seniorwebb, träningsappar och volontärtjänster utefter verksamhetens resurser och förutsättningar.

Vad gör Bubblan till en trygg lösning?

 Säker video- och datalagring.  
– Sluten miljö med olika behörighetsnivåer.   
– Enkel hantering och anpassning av inställningar och tjänster.  

Hur skaffar du Bubblan?

Efter att du bokat och tagit del av vår demo tar vi fram ett anpassat erbjudande för behoven hos just din verksamhet. Du kan efter en prova-på-period utvärdera hur verksamheten vill gå vidare och ta beslut om implementering av Bubblan. Därefter startar en utbildning och tjänsten kan nyttjas i sin helhet. 

Kontakt

Vill du veta mer om Sensapp? Får mer information om våra olika lösningar ? Boka en demo där vi berättar mer om våra erbjudanden och hur du kan komma igång på ett enkelt sätt?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Du kan också ringa oss på