Sensapp

Öppen trygghets-plattform

Med över 20 års samlad kunskap kopplat till infrastruktur utbyggnad på landsbygden tar vi oss nu an utmaningen att leverera kompletta koncept inom digitalisering med människan och behoven i fokus.

Flexibla tjänster som anpassas efter behov

Vi förstår att många kommuner kämpar med föråldrade och komplicerade system som inte möter behoven hos varken seniora medborgare eller kommunala verksamheter. Därför har vi utvecklat Sensapps trygghetsplattform, som sätter den äldre och verksamheten i centrum.

Vår plattform bygger på en öppen och flexibel modell, skapad för att koppla samman alla de olika intressenterna på ett effektivt, enkelt och användarvänligt sätt. Vi tror på en mer inkluderande framtid där teknologi gör livet enklare och tryggare för alla.

Trygghetsplattform

Vi tror på en inkluderande framtid där teknologi förenklar och säkrar livet för alla. Vår öppna och modulära trygghetsplattform integrerar smidigt olika trygghetsskapande tjänster, från kommunikation till träning och läkemedelshantering.

Med ett intuitivt gränssnitt minimerar vi behovet av externa system och erbjuder enkel anslutning till befintliga verksamhetssystem. Anpassning efter nuvarande och framtida behov är lätt att genomföra, och nya tekniska innovationer kan smidigt integreras. Resultatet är en trygghetsplattform som sätter den äldre och verksamheten i centrum, möjliggörande hög livskvalitet och långvarigt boende i hemmet.”

 • Inkluderande och trygghetsskapande framtid
 • Öppen, modulär plattform
 • Intuitivt gränssnitt, minskar externa system
 • Enkel anpassning efter behov
 • Smidig integration av innovationer
 • Unik trygghetshubb
 • Snabb hjälp
 • Kopplad till central

Trygghetslarm

Trygghetslarmet via vår unika trygghetshubb är grunden för att skapa trygghet i hemmet. Trygghetslarmet skapar möjlighet för den boende i hemmet och kan vara säker på att snabbt får hjälp när de behövs. Trygghetshubben kopplar också samman samtliga tjänster i ekosystemet och är direktkopplade till vår unika trygghetscentral som är bemannad 24/7 alla dagar om året.

 • Individanpassat
 • Bevarar privatlivet
 • Skalbart

Trygghetssensorer

Skräddarsydda, individanpassade lösningar möter brukarens behov utan intrång i privatlivet. Sensorer som röksensor, spisvakt, dörrlarm och rörelsesensor kopplas till systemet. Skalbara lösningar anpassas efter föränderliga vårdbehov.

 • Trygghet
 • Påminnelser
 • Dosering

Läkemedelsautomat

Läkemedelsautomaten ger trygghet för patienter och underlättar för vårdgivare genom automatisk medicinutdelning i dospåsar. Vi säkerställer korrekt medicinering, påminner om dosering och larmar vid utebliven medicinering, vilket minskar risken för överdosering eller felaktig medicinanvändning. Integrerad i vår trygghetsplattform för en enhetlig användarupplevelse.

 • Frihet och trygghet
 • Högre livskvalitet
 • Uppkoppling mot GPS

Lokalisering

Vårt mobila trygghetslarm ger individuell frihet och trygghet, samtidigt avlastar det verksamheten från övervakning till förmån för omvårdnad. Detta ökar livskvaliteten för individen. Enheten är ständigt uppkopplad och möjliggör snabba larm vid otrygghet eller fallolycka, med automatisk GPS-positionering.

Vanliga frågor om trygghetsplattformen

Genom vår trygghetsplattform kan vårdgivare effektivisera tillsynsprocessen och samtidigt säkerställa en ökad trygghet för äldre individer. Här är några av de vanligaste frågorna kring de nya teknikerna.

Varför ska man välja Sensapps trygghetsplattform

Vi tror på att leverera hållbara tjänster och lösningar som bygger på verkliga behov. Viktigt är också att våra kunder och partners inte låser in sig i lösningar som inte hänger med den snabba takten samhället idag utvecklas. Vi tror också på att sätta den äldre och verksamheten i fokus och utgå från de som skapar värde för dem.

Vad är digital tillsyn ?

Ja, plattformen bygger på öppna API:er och gör det möjligt att integrera både befintliga lösningar och system samt vara redo för framtida tjänster som kommer erbjudas.

Finns det en trygghetscentral kopplat till plattformen?

Ja, de finns en helt unik trygghetscentral som är uppkopplad 24/7 med specialutbildad personal som hanterar och distribuerar inkommande larm till plattformen.

Kontakt

Vill du veta mer om Sensapp? Får mer information om våra olika lösningar ? Boka en demo där vi berättar mer om våra erbjudanden och hur du kan komma igång på ett enkelt sätt?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Du kan också ringa oss på