Sensapp

Ett värdigt och meningsfullt liv för alla

Med över 20 års samlad kunskap kopplat till infrastruktur utbyggnad på landsbygden tar vi oss nu an utmaningen att leverera kompletta koncept inom digitalisering med människan och behoven i fokus.

Tillsammans med kommuner och regioner

Sensapp är leverantör av digitala tjänster och produkter inom välfärdsteknik. Tillsammans med Sveriges kommuner och regioner utvecklar vi kontinuerligt nya digitala produkter som syftar till att den enskilde oavsett hälsa och ålder ska kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv. Idag finns våra tjänster i ett flertal kommuner runt om i Sverige.

Digitala lösningar för ett självständigt och tryggt liv

Vår produktportfölj består av individuellt anpassad larmhantering byggd på sensorteknik, trygghetsskapande lösningar i hemmet med öppen API och en digital kommunkationshub, med flexibelt utbud av produkter och tjänster, som underlättar kommunikation och social delaktighet för den enskilde.

Som företag och samhällsaktör vill vi vara med och bryta den ofrivillig ensamheten och möjliggöra för den enskilde kan bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Genom att sänka trösklarna för användandet av digitala lösningar och välfärdsteknik vill vi underlätta för alla människor och verksamheter att ta del av dessa teknologier och möjligheterna de för med sig.

Kontakt

Vill du veta mer om Sensapp? Får mer information om våra olika lösningar ? Boka en demo där vi berättar mer om våra erbjudanden och hur du kan komma igång på ett enkelt sätt?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.

Du kan också ringa oss på