Sensapp
Vingåkers kommun

Sensapp samarbetar med Vingåkers kommun för leverans av trygghetsplattform

Vingåker Kommun har under 2023 handlat upp och avtalat Sensapp som partner för leverans av trygghetsplattform och trygghetscentral. De är en total omställning för kommunen som går från en proprietär plattform till ett 100% öppen ekosystem. Genom denna förflyttning förbereder sig verksamheten för att skap en hållbar lösning som skapar mervärde både för slutanvändarna och verksamheten.

Vingåker Kommun har under 2023 handlat upp och avtalat Sensapp som partner för leverans av trygghetsplattform och trygghetscentral. De är en total omställning för kommunen som går från en proprietär plattform till ett 100% öppen ekosystem. Genom denna förflyttning förbereder sig verksamheten för att skap en hållbar lösning som skapar mervärde både för slutanvändarna och verksamheten.

1 Vad var orsaken till att Vingåkers Kommun önskade en ny leverantör av trygghetstjänster? 
”Vi behöver flexibla system som utgår från verksamhetens och individernas behov. En helhetslösning som minskar antalet upphandlingar, leverantörer och system.”

2 Vad ser Vingåkers kommun för kortsiktiga och långsiktiga nyttor att byta trygghetsleverantör? 
”Att vi gemensamt kan ta ett helhetsgrepp kring trygghetsskapande teknik och larmlösningar i hemmet. Ökad trygghet för individen och en effektivare arbetsdag för medarbetaren.”

3 Vad har positivt överraskat er i samband med bytet av tidigare leverantör till Sensapp? 
”Det fina samarbetet som finns i flera led och den nyttan av att ha en leverantör som samordnar lösningarna.”

4 Hur skiljer sig Sensapp från tidigare leverantör av trygghetstjänster? 
”Vår nya leverantör utgår från individens och verksamhetens behov. Tidigare leverantörer har haft rigida system som verksamheten fått anpassa sig till.”

Camilla Andersson
Projekt- och utvecklingsledare socialförvaltningen
Vingåker Kommun