Sensapp
Uddevalla

Sensapp utvecklar digital tillsyn tillsammans med Uddevalla Kommun

Tillsammans skapade vi trygghet med integritet för särskilt boende.

“Vi startade som en av SKR’s modellkommuner testat digital tillsyn inom särskilt boende, nu har vi övergått till att full implementera tjänsten för båda dag och nattpersonal. Tjänsten ökar framför allt tryggheten för brukaren utan att göra intrång på den personliga integriteten, men vi ser också att den bidrar till en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Nu ser vi över möjligheterna att använda oss av tekniken på andra boenden.”

ULRIKA OLSSON
Projektledare
Uddevalla Kommun.