Sensapp
Sensapp utvecklar digital tillsyn tillsammans med Uddevalla Kommun

Sensapp utvecklar digital tillsyn tillsammans med Uddevalla Kommun

“Vi startade som en av SKR’s modellkommuner testat digital tillsyn inom särskilt boende, nu har vi övergått till att full implementera tjänsten för båda dag och nattpersonal. Tjänsten ökar framför allt tryggheten för brukaren utan att göra intrång på den personliga...
Sensapp inleder samarbete med Upplands Bros kommun

Sensapp inleder samarbete med Upplands Bros kommun

“För mig är det självklart att se över processer och pröva nya metoder. Tillsynsbesök på distans som både spar resor för personalen och minskar risken för att brukaren får sin nattsömn störd är just en sån förflyttning vi behöver göra i vårt arbetssätt. Tjänsten från...