Sensapp
januari 21, 2024

Trygghetssensorer i Partille kommun

Sensapp skapar trygghet med hjälp av sensorer i Partille

Sensapp är glada att tillsammans med Partille Kommun leverera en komplett lösning för digital tillsyn inom ordinärt boende. Nu kommer kommunen kunna erbjuda en tjänst som skapar trygghet i hemmet 24/7 utan att göra intrång på den personliga integriteten. Systemet larmar helt automatiskt om den boende är med om en fall olycka eller avviker från överenskomna tidsregler.