Hemtjänst - TryggV


Med det unika systemet TryggV, anpassat för hemtjänsten, ökar vi tryggheten för individen samtidigt som vi kan ersätta antalet tillsynsbesök.

Systemet monitorerar hela dygnet, varje sekund utan att göra intrång i den boendes personliga integritet.
 

Hemtjänstpersonal kan via vår mobilapplikation enkelt se om den boenden befinner sig i sängen eller är uppe och rör på sig. Systemet larmar helt automatiskt vid en fallolycka.

Vid ett larm finns också möjligheten att tal-kommunicera via systemet, per automatik kopplas ett samtal upp mellan den boende och utpekad personal.


Funktioner via TryggV:
 

 • Automatiskt larm vid fall

 • Automatisk uppringning till utpekad vårdgivare för tal-kommunikation

 • Närvaro i rum & i unika zoner så som sängen, toalett, soffa etc.

 • Unika regelverk kopplat till rörelsemönster och avvikelser

 • RPM – andningsmönster**
   

**Rersparation Per Minut – andningsmönster är under slutliga tester tillsammans med utpekade kunder och kommer lanseras för kommersiellt bruk under Q3/Q4 2021

 

Patient and Nurse

Skapar trygghet via digital tillsyn

Seniors Laughing

Äldreboende - Sara

 

Genom att använda vårat anpassade system Sara för äldreboenden skapar vi trygghet både för de boende och personalen.

 

Om en avvikelse sker i lägenheten larmar systemet direkt till personalens mobiltelefon alternativt kopplat till befintligt larmsystem.

Sara skapar trygghet för den boende 24 timmar om dygnet och monitorerar varje sekund utan att göra intrång i den personliga integriteten för individen.

 

Då systemet kan larma vid avvikelser på andningsmönster skapar det stora nyttor för både individen och personalen vid tillsyn på natten.

 

Funktioner via Sara:

 • Automatiskt larm vid fall

 • Närvaro i rum & i unika zoner så som sängen, toalett, soffa etc.

 • Unika regelverk kopplat till rörelsemönster och avvikelser

 • RPM – andningsmönster**
   

**Rersparation Per Minut – andningsmönster är under slutliga tester tillsammans med utpekade kunder och kommer lanseras för kommersiellt bruk under Q3/Q4 2021

Tar full hänsyn till personlig integritet

Anhörigstöd - TryggV

 

Med vårt unika system TryggV kan du som anhörig på ett enkelt sätt öka tryggheten för dina nära och kära.

 

Om något händer så ringer TryggV automatiskt upp till anhöriga och du kan tala direkt med din närstående för att säkerställa att allt står rätt till.

Funktioner via TryggV:

 • Automatiskt larm vid fall

 • Automatisk uppringning till utpekade anhöriga för tal-kommunikation

 • Närvaro i rum & i unika zoner så som sängen, toalett, soffa etc

 • Unika regelverk kopplat till rörelsemönster och avvikelser

 • RPM – andningsmönster**
   

**Rersparation Per Minut – andningsmönster är under slutliga tester tillsammans med utpekade kunder och kommer lanseras för kommersiellt bruk under Q3/Q4 2021

geogia-waivers-programs-help-elderly-rem

Skapar stora nyttor både för individen
& verksamheten

senior-man-sits-with-nurse-making-notes-

Biståndsbedömning - Tara

Med system Tara skapar vi möjligheten att generera fram fakta inför beslut om kommande biståndsbedömning. Det skapar trygghet för den boende samt verksamheten under perioden för bedömning.

 

Med Tara finns möjligheten att tolka beteende, rörelsemönster samt eventuella avvikelser. Genom genererad data kan verksamheten sedan tillsammans med boende och anhöriga fatta kloka beslut baserat på fakta från systemet.  

Funktioner via Tara:

 • Automatiskt larm vid fall

 • Närvaro i rum & i unika zoner så som sängen, toalett, soffa etc

 • Unika regelverk kopplat till rörelsemönster och avvikelser

 • RPM – andningsmönster**
   

**Rersparation Per Minut – andningsmönster är under slutliga tester tillsammans med utpekade kunder och kommer lanseras för kommersiellt bruk under Q3/Q4 2021

Systemet är helt öppet för att integreras till befintliga larmsystem

Ett komplett system anpassat för kommuner, vårdgivare & anhöriga

 

Vi erbjuder idag ett komplett och beprövat system med fokus på att skapa trygghet i hemmet för den boende samt anhöriga/verksamheten.

Våra tjänster är anpassningsbara efter kundens behov och vi kan enkelt "ladda" hårdvaran med olika typer av funktioner, dessa tjänster går att förändra och uppgradera över tid. 

Samtliga lösningar är helt öppna för att integrera i befintliga system och till existerande larmoperatörer. All data lagras i Sverige och systemen är helt anpassade för kommuner och privata vårdgivare.

 

Applikationerna är baserade på en "passiv" radarimpuls dvs ingen bild eller foto registreras och på så vis gör vi inte intrång i individens personliga integritet, vi följer och uppfyller alla krav kopplat till GDPR.

Systemet är CE-märkt och används runt om i Europa, Asien och U.S.A.

Nedan visar en visualisering på hur systemet är uppbyggt!

Sensorer.png