top of page

Ordinärt boende

Vår unika tjänst skapar trygghet hela dygnet och tar stor hänsyn till den personliga integriteten.

Om en person med trygghetssensor i hemmet faller tillkallas hjälp helt utan knapptryck.

 

Sensorer upptäcker fall och avvikelser automatiskt samt sammanställer händelser och möjliggör på så vis även förebyggande åtgärder.

Patient and Nurse

Skapar trygghet via digital tillsyn

Seniors Laughing

Äldreboende

 

Genom att använda vårat anpassade system för äldreboenden skapar vi trygghet både för de boende och personalen.

 

Om en avvikelse sker i lägenheten larmar systemet direkt till personalens mobiltelefon alternativt kopplat till befintligt larmsystem.

Tjänsten skapar trygghet för den boende 24 timmar om dygnet och monitorerar varje sekund utan att göra intrång i den personliga integriteten för individen.

Tar full hänsyn till personlig integritet

Ett komplett system

 

Vi erbjuder idag ett komplett och beprövat system med fokus på att skapa trygghet i hemmet för den boende samt anhöriga/verksamheten.

Våra tjänster är anpassningsbara efter kundens behov och vi kan enkelt "ladda" hårdvaran med olika typer av funktioner, dessa tjänster går att förändra och uppgradera över tid. 

Samtliga lösningar är helt öppna för att integrera i befintliga system och till existerande larmoperatörer. All data lagras i Sverige och systemen är helt anpassade för kommuner och privata vårdgivare.

 

Applikationerna är baserade på en "passiv" radarimpuls dvs ingen bild eller foto registreras och på så vis gör vi inte intrång i individens personliga integritet, vi följer och uppfyller alla krav kopplat till GDPR.

Systemet är CE-märkt och används runt om i Europa, Asien och U.S.A.

Systemet är helt öppet för att integreras till befintliga larmsystem

bottom of page