top of page
Search

Sensorer för automatiskt fallskydd på Norrtulls vård- och omsorgsboende i Uddevalla

Nu ska sensorer för automatiskt fallskydd testas i lägenheter på Norrtulls vård- och omsorgsboende. Sensorerna kan känna av om någon boende ramlar och skickar då ett larm till personalen. Projektet är precis i startgroparna och en första sensor sattes upp för testning i en tom lägenhet i förra veckan. Sensorer för automatiskt fallskydd ska testas på Norrtulls vård- och omsorgsboende och Skogslyckans vård- och omsorgsboende.


Sensorerna innehåller ingen kamera, utan använder sig av en teknik som registrerar när en person ramlat och befinner sig på golvet. Vid ett fall går ett larm till personalens mobiler eller läsplattor, där det framgår vilken lägenhet larmet kommer ifrån. - En stor fördel är att den äldre som ramlat inte behöver larma manuellt via sitt trygghetslarm, utan att det går ett larm automatiskt. Med sensorerna behöver personalen inte heller gå in och störa de boende nattetid för att se efter dem. Särskilt äldre som är dementa kan bli oroliga av att man går in till dem på natten och då är detta till stor hjälp, säger Ulrika Olsson, projektledare i socialtjänsten. Till en början testas en sensor i en tom lägenhet på Norrtull så att personalen ska se hur tekniken fungerar. I nästa steg ska sensorer sättas upp i de lägenheter där de boende ger sitt samtycke. - Med sensorerna kan personalen lägga mer kvalitetstid på de vårdtagare som behöver prata, de behöver inte springa iväg och titta till andra boende under det pågående samtalet. Det blir värdigare för vårdtagaren och bättre arbetsmiljö för personalen, säger Alexandra Gustafsson, enhetschef Norrtulls vård- och omsorgsboende. Själva sensorn består av en vit, platt dosa med en display som man sätter upp på väggen på en eller flera platser i lägenheten. Socialtjänsten har till en början beställt ett 30-tal sensorer för att testa både i lägenheter och korridorer. Tester ska även inledas på Skogslyckans vård- och omsorgsboende. Under första kvartalet nästa år ska sensorerna utvärderas. - Det här är en jättespännande teknik. Om testerna faller väl ut så vill vi införa sensorer i kommunens alla vård- och omsorgsboenden, säger Ulrika Olsson. Uddevalla är utvald som en av tio modellkommuner i landet för införande av digital teknik inom äldreomsorgen. Nyss antog socialtjänsten en handlingsplan för ökad välfärdsteknik i äldreomsorgen, för att säkra framtidens äldreomsorg då antalet äldre kommer att bli allt fler. - Vi vill införa mer välfärdsteknik och vår handlingsplan visar socialtjänstens ambitionsnivå fram till 2022. Självständighet och trygghet för den äldre är ledord i alla våra satsningar, samtidigt som de tekniska lösningarna sparar tid då vi inte kommer att ha tillräckligt med personal inom äldreomsorgen i framtiden, säger Christer Fransson, huvudprojektledare välfärdsteknik.


146 views0 comments
bottom of page