top of page
Search

Applikation för att effektivisera jordgubbsodling - Rödsgubben

2018 tog vi kontakt med Hans-Erik Lundin på Rödsgubben utanför Hunnebostrand, Rödsgubben är en av de största jordgubbsodlarna i regionen och har odlat jordgubbar i sex generationer.


Hans-Erik såg stora effektnyttor med de IoT-applikationer vi kunde erbjuda och under våren 2019 testkörde vi temperatur-sensorer med larmfunktion i ett par av jordgubbsfälten, de ledde till att inför säsongen 2020 investerade Hans-Erik i en egen anläggning med sensorer som driftas direkt av oss på Sensapp.

Den enkla larmfunktionen, när temperaturen kritiskt faller går via SMS i en telefonkedja till fler i verksamheten. Så när temperaturen faller och larmet går, så är det bara att starta åtgärder i fält för att hindra skador men den hjälper ju också till att känna sig lugn om temperaturen inte faller.

Man ser också stor nyttor med att kunna analysera historisk data för att kunna fatta klokare beslut under pågående odlingssäsong.What can members do?

Members can follow each other, write and reply to comments and receive blog notifications. Each member gets their own personal profile page that they can customize.


Tip:

You can make any member of your blog a writer so they can write posts for your blog. Adding multiple writers is a great way to grow your content and keep it fresh and diversified.
Here’s how to do it:

  1. Head to your Member’s Page

  2. Search for the member you want to make a writer

  3. Click on the member’s profile

  4. Click the 3 dot icon ( ⠇) on the Follow button

  5. Select Set as Writer

51 views0 comments
bottom of page