top of page
Search

Projektet Bubblan för att motverka social ensamhet inom hemtjänsten


Målsättningen med Bubblan är att skapa ett enkelt, säkert och naturligt sätt för att mötas och umgås fast på distans. Förhoppningen är att aktiviteten kommer skapa glädje och engagemang genom att träffa övriga deltagare samt diskutera olika teman, samtalet kommer ledas av representanter från kommunens bibliotek. Bubblan drivs av Vingåkers kommun och kommer löpa på under hösten tillsammans med ett antal utvalda personer. Först är det en testperiod som utvärderas med förhoppningen är att Bubblan utvecklas till ordinarie verksamhet med ”tjänster”, så som att visa lokala händelser tex. teater, musik/kultur framträdandet etc.


84 views0 comments
bottom of page