top of page
Image by Zan

IoT koncept

 

Utveckla och bibehålla Sveriges landsbygds är något vi på Sensapp brinner lite extra mycket för och har därför valt att fokusera på applikationer som leder till att “Tillsammans effektiviserar Sveriges landsbygd".

Vi ser också stora möjligheter att skapa effektiva stadsmiljöer och har därför inlett djupgående samarbete med etablerade producenter. Detta ger oss den perfekt mixen av kundanpassning och teknisk utveckling i samspel.

Några exempel på lösningar vi idag levererar:

  • System för effektivare avfallshantering

  • Besiktning av livbojar & övrig skyddsutrustning

  • Luftkvalitet för inomhus & utomhusmiljöer

  • Flöden av människor

  • Temperatur & frostvakt

  • Digital vattenmätare

  • Koncept för badvattentemperatur

 

 

bottom of page