system & tjänster

Marcus Ternstedt VD
Sven Arne Thorstensson Partner
Koncept

Sensapp fokuserar på att utgå från kundens behov och utifrån det erbjuda den mest effektiva sensorlösningen oberoende av infrastruktur och operatör.

Viktigt för oss är att kunna erbjuda kompletta lösningar som inkluderar hela kedjan från hårdvara till visualisering/UX men att kunden också skall ha möjligheten att välja om den endast vill köpa hårdvara och sedan implementera lösningen i befintliga system, vi tror på att göra det så enkelt och öppet som möjligt samt att undvika flera lager data och analys.

Användarvänlighet är otroligt viktigt för oss för om inte de är enkelt kommer ingående data inte nyttjas på rätt sätt för att uppnå största möjliga effektivisering. 
 

Ett av Sensapp´s ledord är Enkelt och de är precis de kunden skall uppleva i dialog med oss!

Vi tror också på Långsiktiga affärsrelationer och de anser vi endast att vi lyckas med genom att bygga samarbetet baserat på Ärlighet och samsyn om vad vi tillsammans vill uppnå.

Alberth Johansson Teknisk Chef
kontakt

Lilla Bommen 6

Våning 4

411 04 Göteborg

Tel: 0725-132100

info@sensapp.se

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

Copyright © Sensapp 2019 All rights reserved