attendance systems
koncept för fallarm  & nattillsyn

Attendance System

Attendance Systems använder radarvågor för att skanna ett
rum varje sekund hela dygnet för att upptäcka om en person har ramlat. Vid ett fall kommer systemet att kontakta den primära vårdgivaren, hemtjänsten alternativt anhörig, via enheten i hemmet kan man då tala med personen i fråga och därefter avgöra om de behövs hjälp på plats. 

Användningen av radarvågorna är helt ofarliga och innebär att det inte finns några kameror som fotar eller lagrar bilder detta för att skydda individens integritet till 100%.

Avsett för:
  • Larm till anhöriga

  • Hemtjänsten

  • Särskilt boende

  • LSS boende

Attendance System larmar omgående vid ett fall!

I rummet (vilken typ som helst) - när enheten upptäcker att någon är inom
gränsen för rummet lyser symbolen blått.

I sängen - när enheten konfigurerad som ”Sovrum” upptäcker det
någon är i den första underregionen tänds symbolen och en ikon för
en person kommer att synas på sängen.

 

Vakant - när enheten inte upptäcker någon närvaro blir den grå.

 

Frånkopplad - när enheten har förlorat anslutningen till
instrumentpanelen lyser orange

 

Fall bekräftat - när ett fall har upptäckts i rummet enheten
lyser rött och symbolen dyker upp

Tillsyn & status

I rummet (vilken typ som helst) - när enheten upptäcker att någon är inom
gränsen för rummet lyser symbolen blått.

I sängen - när enheten konfigurerad som ”Sovrum” upptäcker det
någon är i den första underregionen tänds symbolen och en ikon för
en person kommer att synas på sängen.

 

Vakant - när enheten inte upptäcker någon närvaro blir den grå.

 

Frånkopplad - när enheten har förlorat anslutningen till
instrumentpanelen lyser orange

 

Fall bekräftat - när ett fall har upptäckts i rummet enheten
lyser rött och symbolen dyker upp

kontakt

Lilla Bommen 6

Våning 4

411 04 Göteborg

Tel: 0725-132100

info@sensapp.se

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

Copyright © Sensapp 2019 All rights reserved